Декларация за поверителност

Настоящият документ описва как използваме и обработваме Вашата лична информация, която ни предоставяте при ползване на услугите и отсядане в Семеен хотел "На площад Ренесанс".

Той също така описва избора, с който разполагате във връзка с това как можем да използваме предоставената от Вас лична информация и Ви информира за начините, по които можете да получите достъп до нея и да я актуализирате.

1. Каква лична информация събираме и използваме

1.1. Вашето име, презиме и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност, държава, издала националния документ.

1.2. Данни за престоя Ви, включително дати на пристигане и заминаване, етаж, стая, апартамент, брой реализирани нощувки. Специални изисквания, информация за избора Ви на услуги (включително избор на стая, удобства и други използвани от Вас услуги).

2. Защо събираме, използваме и споделяме Вашата лична информация

2.1. Изпълнение на регулаторни и законови задължения: На първо място използваме личната Ви информация с цел изпълнение на регулаторни и законови задължения съобразно разпоредбите на Закона за Туризма, Закона за гражданската регистрация, Закон за чужденците в Република България.

2.2. Изпълнение на резервации: ние използваме Вашата лична информация, за да можем да осъществим Вашата резервация и да Ви изпратим имейл с потвърждение; имейл, предхождащ Вашето настаняване и информация за условията на настаняване.

2.3. Отзиви от гости: възможно е да използваме Вашата информация за контакт, за да Ви поканим да напишете отзив след престоя си. Това помага на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което най-добре отговаря на техните нужди.

2.4. Маркетингови дейности: Възможно е да използваме личните Ви данни и за маркетингови дейности, позволени от закона.

2.5. Друга комуникация: в други случаи можем да се свържем с Вас по имейл, по пощата, по телефона или с SMS, в зависимост от това какви данни за контакт решите да споделите с нас. Това може да стане по няколко причини:

2.5.1. Възможно е да възникне необходимост да отговорим на или да обработим Ваша заявка.

2.5.2. Разследване и превенция на измамите: възможно е да използваме личните Ви данни с цел разследване и превенция на измамите и други незаконосъобразни или нежелателни действия.

2.6. Подобряване на нашите услуги: Не на последно място, ние използваме личните Ви данни с цел статистически анализ, подобряване на нашите услуги, потребителския опит и функционалността и качеството на туристическата информация, които предлагаме.

3. Споделяне на Вашите лични данни с трети лица

3.1. Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни органи, доколкото това се изисква от закона или е необходимо за предотвратяването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния и измами.

3.2. Трети лица – доставчици: Възможно е да използваме като доставчици на услуги трети лица (процесори), които да обработват Вашите данни от наше име. Този процес е свързан с улесняване на ПОС плащанията. Тези доставчици са обвързани с клаузи за конфиденциалност и нямат право да използват Вашите лични данни за своите собствени цели или за целите на други страни.

4. Съхранение на лични данни

4.1. Ще съхраним личните Ви данни за период, който считаме за нужен, за да Ви предоставяме услуги, да се съобразяваме с приложимите закони (включително законите които ни задължават да съхраняваме документи), да разрешаваме спорове с всяка страна и за да упражняваме дейността си.

4.2. Всички лични данни, които съхраняваме са обект на тази декларация за поверителност.

5. Какви процедури по сигурността използваме за защита на личните Ви данни

5.1. Ние използваме разумни работни системи и процедури в защита на личните данни, които ни предоставяте. Освен това използваме процедури за сигурност – технически и физически ограничения на достъпа и използването на лична информация на нашите електронни устройства. Само оторизиран и обучен персонал има достъп до личната информация в процеса на работата си.

6. Как може да контролирате личните данни, които сте ни предоставили

Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

6.1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме.

6.2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас.

6.3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане.

6.4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни – освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни изисквания.

6.5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас ("правото да бъдеш забравен") – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме.

6.6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор ("право на преносимост").

6.7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, гр. София 1592.

Молим Ви да поддържате личната си информация правилна и актуална. Ако личните данни, с които разполагаме за Вас, са неверни или неточни, ние ще ги актуализираме или променим по Ваша заявка. Можете да изискате преглед на личните си данни, като се свържете с нас по имейл на info@atrenaissancesq.com. Моля, напишете "Заявка за лични данни" в полето "Относно".

Ще отговорим на Вашата заявка в рамките на 7 дни. Може да се наложи да запазим определена информация за правни или административни цели като деловодство или с цел разкриване на измами.

Последна актуализация: 01 юли 2021 г.